فرم ثبت درخواست تلفن ثابت استان بوشهر

* نام
* نام خانوادگي
* نام پدر
* روز   ماه    سال تاریخ تولد
* شماره شناسنامه
* كد ملي
* كد پستي
* شماره همراه
اختياري ايميل
درصورتیکه شماره تلفنی در مجاورت محل درخواست شما وجود دارد، وارد نمایید 077- شماره تلفن موجود در محل
آدرس دقیق محل نصب تلفن
*  
توضیحات: