ثبت اطلاعات تلفن ثابت استان بوشهر

 * با ارقام انگلیسی وارد کنید 077- شماره تلفن
* نام
* نام خانوادگي
* نام پدر
* روز   ماه    سال تاریخ تولد
* شماره شناسنامه
* كد ملي
بدون خط تیره* كد پستي
شماره همراه اول = 20 امتیاز* شماره همراه
اختياري ايميل
اختیاری شغل
*

نوع كاربري
آدرس دقیق محل نصب تلفن
*  
توضیحات:
بدین وسیله درخواست می نمایم که شرکت مخابرات ایران از این پس نسبت به حذف صورتحساب کاغذی تلفن ثابت و خدمات ارائه شده آن، اقدام و اطلاعات مورد نظر را از طریق سامانه های مرتبط در دسترس اینجانب قرار دهد.