به سامانه امور اداري شركت مخابرات استان بوشهر خوش آمديد

ويژه كاربراني كه كلمه عبور خود را فراموش كرده اند درخواست كلمه عبور
دريافت فيش حقوق . آخرين فيش قابل مشاهده فيش شهریور ماه 1392 مي باشد دريافت فيش حقوق
  ثبت و ويرايش اطلاعات
  ارسال مدارك
  مشاهده مدارك
  امور اداري
  شسكام