آمار بازديدهاي وب سايت شركت مخابرات استان بوشهر

امروز:  1396/04/07

3721545 آمار بازديدهاي وب سايت قديم:
1681347 تعداد بازديدهاي وب سايت جديد:
5402892 مجموع بازديدها:
1392/08/02 پربازديد ترين روز:
6940 بيشترين بازديد در يك روز:
117 بازديدهاي امروز:
1464 بازديدهاي ديروز: