آمار بازديدهاي وب سايت شركت مخابرات استان بوشهر

امروز:  1395/12/04

3721545 آمار بازديدهاي وب سايت قديم:
1484901 تعداد بازديدهاي وب سايت جديد:
5206446 مجموع بازديدها:
1392/08/02 پربازديد ترين روز:
6940 بيشترين بازديد در يك روز:
1320 بازديدهاي امروز:
1575 بازديدهاي ديروز: