آمار بازديدهاي وب سايت شركت مخابرات استان بوشهر

امروز:  1395/11/03

3721545 آمار بازديدهاي وب سايت قديم:
1430513 تعداد بازديدهاي وب سايت جديد:
5152058 مجموع بازديدها:
1392/08/02 پربازديد ترين روز:
6940 بيشترين بازديد در يك روز:
1417 بازديدهاي امروز:
1660 بازديدهاي ديروز: