پاسخگویی مدیر منطقه مخابرات در سامانه سامد
 

بر اساس برنامه ریزی دفتر مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری استان بوشهر مهندس بحرانی مدیر منطقه مخابرات بوشهر با حضور در محل سامانه الکترونیکی ارتباط مردمی و دولت (سامد111)   به پاسخگویی به هم استانی های محترم در خصوص ارتباطات و مخابرات در بخش های تلفن ثابت ،تلفن همراه و دیتا اقدام نمود، ایشان با حضور در این محل ، که از ساعت 13 لغایت 15 مورخ دوشنبه 20/10/95 برگزار شد  ضمن شنیدن  سوالات و مسائل هم استانی های محترم ، پاسخگویی درخواست های ایشان شدندو موارد مطروحه  در دستور پیگیری وکار خود قرار دادند .

لازم به ذکر است اطلاع رسانی قبلی  جهت این برنامه به هم استانهای گرامی به منظور ارتباطات  با این سامانه و از طریق زیرنویس برنامه های تلوزیونی و اعلام در برنامه های رادیویی  به سمع و نظر  شنوندگان و بینندگان در سطح استان رسیده بود .

 
  روابط عمومی منطقه مخابرات بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1334
    تاريخ خبر 1395/10/22
 
 

تصاوير خبر