انتخاب کانون بازنشستگان بوشهر
 

انتخاب مرحله دوم هیئت مدیره و بازرسان کانون بازنشستگان مخابرات منطقه بوشهر در روز پنج شنبه مورخه 21/10/96 راس ساعت 9 صبح در سالن کنفرانس سالن مرکزی  مخابرات استان برگزارگردید.

این انتخابات که دومین مرحله انتخابات کانون بازنشستگان حهت تعیین اولین هیات مدیره کانون بود با حضور پر شور همکاران بازنشسته و نماینده فرمانداری شهرستان بوشهر ،مدیر کانون بازنشستگان شرکت مخابرات ایران جناب آقای بابایی و نماینده حراست برگزار گردید در ابتدا به تلاوت قرآن کریم و با سخنرانی آقای دکتر لروئی  مدیر تدارکات و توسعه منابع انسانی  منطقه ادامه یافت و پس از آن با سخنرانی عضو هیات موسس وتعیین و انتخاب هیئت رئیسه مجمع جهت نظارت بر امر رای گیری ،اخذ آرا توسط بازنشستگان آغاز شد  که در پایان نیزپس از شمارش آرا توسط هیات نظارت ،آقایان : فرشید زارعی ،حسین خالقی ،باقر زنگوئی ، خدارحم احمدی وخانم معصومه سرخوش بعنوان اعضا اصلی  و آقای خضر ایزدی نیا  بعنوان عضوعندالبدل 

همچنین آقای عبدالکریم جوادیان  بعنوان بازرس اصلی  و آقای نعمت اله خواجه  بازرس البدل انتخاب و معرفی گردید.

 
  روابط عمومی منطقه مخابرات بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1387
    تاريخ خبر 1396/10/24
 
 

تصاوير خبر