ابزارهای خلاقیت در سازمان
 


به گزارش روابط عمومی ،با پیگیری دبیرخانه نظام پیشنهاد منطقه بوشهر و همکاری واحد آموزش و حمایت مدیر منطقه دوره آموزشی تحت عنوان ابزارهای خلاقیت در سازمان جهت ارتقاع شاخص های نظام پیشنهادات و آموزش و رویکردهای ایجاد خلاقیت در سازمان برای کارکنان مخابرات منطقه بوشهر برگزار گردید .
گفتنی است در این نشست از تلاش و همت همکارانی که نسبت به ارائه پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادات مخابرات ایران اقدام نموده بودند با اعطای هدایایی تقدیر و قدردانی به عمل آمد .

 

 
  روابط عمومی منطقه مخابرات بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1389
    تاريخ خبر 1396/11/10
 
 

تصاوير خبر