کاشت نهال در هفته منابع طبیعی وروز درختکاری
 

کاشت نهال در هفته منابع طبیعی وروز درختکاری

به مناسبت هفته منابع طبیعی وروز درختکاری مهندس بحرانی وتعدادی از مدیران در محوطه ساخنمان شماره یک مخابرات منطقه بوشهر اقدام به غرس نهال نمودند در این مراسم مهندس بحرانی طی سخنان کوتا ی بیان نمود،حفظ وتوسعه منابع طبیعی ضمن ایجادنشاط وطراوت ،لازمه اقلیم این منطقه دانست وی افزود شرکت مخابرات با ایجاد بستر های مناسب درجهت حذف کاغذ وکاهش قطع در ختان با ایجاد شبکه های مجازی ودولت الکتونیک در این زمینه همواره پیشتاز می باشد
 
  روابط عمومی منطقه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1395
    تاريخ خبر 1396/12/16
 
 

تصاوير خبر