برندگان 1000 دستگاه گوشی تلفن همراه
 
به گزارش روابط عموی،در راستای طرح 1000 دستگاه گوشی تلفن همراه ،از بین مشترکین جدیدی که از ابتدای مرداد 96 باخرید وفعال کردن سیم کارت خود به همراه اول پیوستندوهمچنین مشترکین غیرفعال که مجددا خطوط خود را فعال نموداندتوسط شرکت ارتباطات سیار ، قرعه کشی وافراد ذیل به قید قرعه بعنوان برندگان خوش شانس (یکدستگاه گوشی) استان بوشهر معرفی شدند.
مالکین این خطوط می توانندجهت دریافت جوایزخود،با همراداشتن کارت ملی وسیم کارت مربوطه به روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر واقع در خیابان عاشوری ساختمان مرکزی مخابرات طبقه همکف مراجعه فرمایند
 
  روابط عمومی شرکت مخابرات ایران منطقه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1401
    تاريخ خبر 1397/02/26
 
 

تصاوير خبر