دیدار مدیر منطقه از شهرستانهای دیلم وگناوه
 
به گزارش روابط عمومی :  مهندس بحرانی مدیر مخابرات منطقه بوشهر از حوزه  شمالی استان که شامل شهرستانهای دیلم وگناوه می باشد دیدار کردند در این سفر که همراه گردیدبا ملاقات با فرمانداران وبخشداران منطقه با امام جمعه معظم شهرستان دیلم نیز دیدار نمودند همچنیین ایشان ضمن ملاقات با همکاران ومراکز فنی واداری شهرستانهای فوق، نسبت به بررسی مشکلات ونواقصات شهرستان ،ارائه طریق وتصمیمات لازم به منظور رفع ان اخذ نمودند  
 
  روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1405
    تاريخ خبر 1397/04/20