تقدیراز مدیرمخابرات منطقه بوشهر
 


در جلسه ای، با حضور جناب سرهنگ جعفری فرمانده بسیج اداری سپاه امام صادق (ع) بوشهراز مهندس بحرانی بعنوان  مدیربسیجی وفعال ،تقدیر وقدارنی گردید،

دراین آیین سرهنگ جعفری ضمن بیان فعالیتهای پایگاه مقاومت کمیل منطقه مخابرات وپیشرو بودن نیروهای  ان پایگاه در برنامه بسیج ،از همکاری وخدمات مهندس بحرانی در راستای اهداف وفعالیتهای بسیج تقدیر نمودایشان اظهار نمودمنطقه مخابرات بوشهر همواره در امور ارزشی وفعالیتهای  بسیج پیشقدم بود واین مهم بر گرفته از توان ومدیریت بسیجی سازمان می باشد ،درادامه مهندس بحرانی ضمن خیر مقدم، ازحضوروحسن نظرمجموعه بسیج به مخابرات وایشان ،تشکر نمودندوخاطرنشان کردندکه پاس نگهداشتن روحیه بسیجی در هر جامعه وسازمانی موجب پویایی وپیشرفت آن میگردد،لذا مخابرات بوشهراین افتخاررا داردکه همواره از مهم بهرمند باشد،

در پایان نیزبا اهداء لوحه تقدیر وهدایای از طرف فرماندهی سپاه  امام صادق (ع) از مهندس بحرانی تقدیروقدردانی گردید

گفتنی پایگاه مقاومت کمیل نیز چندی پیش به عنوان پایگاه نمونه استان معرفی واز فرماندهی آن تقدیر بعمل آمد

 
  روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1420
    تاريخ خبر 1397/08/07
 
 

تصاوير خبر