برگزاری مانور پدافند غیرعامل منطقه بوشهر
 
در مورخ ۱۳ آبان ماه در راستای هفته پدافند غیر عامل منطقه مخابرات بوشهر با میزبانی اداره حراست وبا حضور اعضا، ،مدیر کل زیزساخت استان ونماینده اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برگزار گردید
دراین مراسم مهندس بحرانی مدیر منطقه بوشهر ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل ،این موضوع رادر بحث ارتباطات ومخابرات با اهمیت دانست وبرگزاری چنین مانورهای لازمه امور کاری دانست تا همواره بتوان ارتباط مطمعن وبهینه جهت شهروندان ایجاد نمود،درادامه سناریو بحران فرضی بیان وهر حوزه نسبت به وضعیت پیش امده درحوزه مربوطه گزارشی اعلام واقدامات پیگیری را بعمل اوردند دراین مانور  با مسئول ستادبحران استانداری ارتباط زنده برقرارو گزارش لازم ارائه گردیددرپایان هم اقدامات بعمل امده بیان واعلام نرمال شدن ارتباطات ان منطقه گردید

 
  روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1422
    تاريخ خبر 1397/08/13
 
 

تصاوير خبر