آشنایی با بیمه عمر و سلامت
 
به منظور اشنایی وارائه اطلاعات بیمه  سرمایه گذاری ،سلامت وعمر ، جلسه ای با حضور یکی از شرکت بیمه گر ،مدیران و تعدادی از کارکنان منطقه ،درسالن ویدیو کنفرانس مرکز استان برگزار شدکه دراین جلسه توضیحاتی در خصوص  تعهدات بیمه گران در امور سرمایه گذاری، عمر وسلامت به بیمه شوندگان ارائه گردید،لازم بذکر است در این جلسه تمامی شهرستانها تابعه  نیز بصورت ویدیو کنفرانس حضور داشتند

 
  روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1426
    تاريخ خبر 1397/09/12
 
 

تصاوير خبر