راه اندازی پروژه وای فای در استان بوشهر
 

به گزارش روابط عمومی :در هفته مبارک بسیج وهمزمان باهفته مبارک وحدت ، نصب وراندازی نخستین تجهیزات وای فای استان بوشهر در محل مرکز امام خمینی مخابرات بوشهر آغاز شد . طراحی اولیه ، تحویل تجهیزات ، نصب و  کابل کشی بطور کامل توسط  گروه نصب راه دور  استان انجام پذیرفت. 
پس از آن، راه اندازی اولیه توسط کارشناسان  اعزامی از مخابرات ایران در اوایل آبان ماه همان سال صورت پذیرفت .
که هم اکنون وای فای  در طبقات همکف و اول این مرکز فعال  بوده  نقاط دیگری از استان نیزتجهیزات درحال نصب و راندازی می باشد که به زودی وارده  این شبکه خواهند شد .
 گفتی است .این سرویس قابلیتهای زیر را برای مشترکین در بر خواهد داشت
:1-استفاده از بسته وای فای بسته های اینترنتی همراه اول2- امکان تقویت واستفاده ازسرعت بالا جهت بسته های اینترنتی همراه اول3- امکان استفاده از کانت اینترنت  پرسرعت تلفن ثابت اختصاصی درهر مکانی که وای فای نصب باشد(بزودی)4- امکان خریدواستفاده از اینترنت محدود دراین مکانها (بزودی
 
  روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1427
    تاريخ خبر 1397/09/12
 
 

تصاوير خبر