میز خدمت در شهرستان جم
 

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر ؛ به منظور پاسخگوئی مسئولین به شهروندان وپیگیری مسائل ایشان ،روز جمعه درمحل مصلی شهر جم میزخدمت اداره مخابرات تشکیل گردید دراین مراسم که با حضور مهندس پیمانی رئیس اداره مخابرات شهرستان جم و مسئولین واحدها برگزار شد ، ایشان وهمکارانشان پاسخگوئی سوالات ومشکلات شهروندان درامور مخابرات وارتباطات بودند

 

 
  روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1444
    تاريخ خبر 1397/10/22
 
 

تصاوير خبر