جلسه بررسی ثبت نام تلفن روستایی
 


به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر؛در راستای تاکید مدیریت محترم عامل جناب اقای مهندس صدری، روز سه شنبه با حضور مدیر مخابرات منطقه بوشهر ، مدیر تجازی و همکارانشان، مدیر روابط عمومی ورئیس فناوری اطلاعات باتوجه به اهمیت واگذاری تلفن ثابت روستای ، ضمن حضور در جلسه ویدیو کنفرانس روابط عمومی که با حضور مهندس بید خام واستانها و با محوریت این موضوع برگزار گردید شرکت نمودند،در پایان این جلسه بابررسی و جمع بندی طریق بهینه تبلیغات میدانی واداری در این خصوص پرداخت شد مدیر منطقه بوشهردر ادامه به موضوع کنترل روزانه ورصد عملکرد ثبت نام در شهرستانهاو انعکاس به شرکت اشاره نمود،در پایان جلسه نیز درخصوص شماره های بدون کار کردوتصمیم گیری به منظور استفاده بهینه وفعال سازی این شماره ها اشاره شد،

 

 
  روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1455
    تاريخ خبر 1397/11/17
 
 

تصاوير خبر