جلسه پرسش و پاسخ ارتباطات سیار
 


به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر ؛ جلسه پرسش و پاسخ با حضور مدیرکل فروش ارتباطات سیارایران ، سرکار خانم عادلخواه و آقای حسینی پور رییس اداره خدمات مشتریان تلفن همراه استان  وجمعی از دفاتر و پرسنل اداره ارتباطات سیاردر محل سالن کنفرانس برگزار گردید، در این جلسه درخصوص به مشکلات مطروحه از طرف دفاتر پیشخوان از جمله شرایط سیم کارتها ونحوه توزیع آن از طرف شرکت ارتباطات سیار پرداخته گردید، که به ابهامات و سوالات حاضرین ،توسط خانم عدالخواه و آقای حسینی پور پاسخ داده شد .
و در ادامه آقای حسینی پور اظهار داشتند با توجه به بازار خوب و پتانسیل بالای استان در حوزه فروش انتظار می رود از سیم کارتهای
B5(سیم کارت  به همراه شماره مشخص) به استان اختصاص داده شود.

 

 
  روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1457
    تاريخ خبر 1397/12/04
 
 

تصاوير خبر