اردوی سیاحتی تفریحی
 

به گزارش روابط عمومی ؛بابرنامه ریزی وهماهنگی پایگاه مقاومت کمیل مخابرات منطقه بوشهر جهت کارکنان  اردوی تفریحی ،سیاحتی در مناطق روستای آبطویل از توابع شهرستان بوشهر برگزارگردید

 

 

 
  روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1458
    تاريخ خبر 1397/12/06
 
 

تصاوير خبر