روستای تنگ زرد طرح گردشگری2022
 


با هماهنگی بعمل آمده از سوی اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل استانداری بوشهروفرمانداری مربوطه باحضور جمعی از مدیران روابط عمومی ادارات کل استان از منطقه گردشگری بوشکان بازدید گردید این سفر که در راستای بازدید واطلاع رسانی طرح گردشگری ۲۰۲۲ استان انجام شدمدعوین شامل مدیر کل همکاران روابط عمومی استانداری ومدیران روابط عمومی ادارات استانی واصحاب رسانهای استان از روستایی تنگ زرد از توابع بوشکان شهرستان دشتستان بازدید نمودند ایشان ضمن بررسی میدانی از ظرفیتهای گردشگری  ومناطق طبیعی ، این منطقه ،درجلسه اداری وهماهنگی برنامه های روابط عمومی استان شرکت کردند ،دراین جلسه دکتر کاظمی مدیر کل  روابط عمومی واموربین الملل استانداری ضمن تاکیدبرامادگی در ایام تعطیلات سال جدید ،معرفی مکانهای گردشگری استان به مهمانان را یکی دیگراز وظائف روابط عمومی دستگاهها دانستند در ادامه حاضرین نسبت به ارائه نقطه نظرات وپیشنهادات خود پرداختند          لازم بذکر است که دراستان بوشهر ۲۴ نقطه روستاکه دارای شرایط وظرفیت مطلوب گردشگری می باشدکه بعنوان نقاط طرح گردشگری ۲۰۲۲ معرفی گردیده که روستایی تنگ زردیکی ازاین نقاط می باشد ومنطقه مخابرات نیز عهده دار بررسی وایجاد امکانات ارتباطی ودیتا این نقاط می باشد

 
  روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1459
    تاريخ خبر 1397/12/12
 
 

تصاوير خبر