جلسه شورای معاونین منطقه بوشهر
 


به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر؛ اولین جلسه شواری معاونین ومسئولین ستادی با حضور مهندس مهرپویا سرپرست جدید منطقه مخابرات بوشهر برگزار شد، در این جلسه معاونین ومدیران ستادی ،هرکدام بطور جداگانه ضمن ارائه گزارشی ازعملکرد مجموعه مربوطه، مشکلات ،نیاز ها ونقطه نظرات حوزه خودرا بیان نمودند درادامه جلسه نیز مهندس مهرپویا ضمن بیان برنامه هاواستراتژی اینده منطقه ، تلاش وهمت مدیران را جهت ایجاد انگیزش در بین همکاران با اهمیت دانست ،وی خاط نشان کردمشکلات وکمبود ها یک روز ایجاد نگردیده ولی با برنامه ریزی وکنترل پروژی امکان کاهش مشکلات میسر خواهد شد
 
  روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1465
    تاريخ خبر 1397/12/21
 
 

تصاوير خبر