نشست اعضای هیات مدیر کانون بازنشتگان با سرپرست منطقه
 


 

به گزارش روابط عمومی ، اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان مخابرات باسرپرست مخابرات منطقه بوشهر دیدار نمودند،دراین نشست صمیمی ، اعضای هیات مدیره کانون ضمن تبریک سال نوو انتصاب مهندس مهر پویا بسمت سرپرستی منطقه،با آرزوی موفقیت برای ایشان ، اظهارنمودند کانون بازنشتگان اماده هر گونه همکاری وهمیاری می باشد
در ادامه سرپرست مخابرات منطقه ضمن تشکراز حضورایشان ، خاطر نشان کردجایگاه ونام مخابرات در بین جامعه همواره مدیون تلاشها وهمت همکارانیست که در سالهای قبل باکمبودها وسختی امکانات، توانستند با ایجادشبکه های مخابراتی دراقصا نقاط دوردست کشورمان خدمات ارتباطی به مردم ارئه نموده ونام وبرند مخابرات به این جایگاه برسانندلذا وظیفه مادرشرایط کنونی حفظ وتوسعه این جایگاه وارزش نهادن به این تلاشهاست ، مهندس مهرپویا در بخش دیگری از سخنانش بااشاره به این موضوع که وجود یکا یک همکاران بازنشسته به عنوان ذخائر باارزش تجربه وتخصص شرکت می باشد ، اظهار امیدواری نمود با ایجادیک اتاق فکردر کانون وتعامل وارتباط بیشتروهمچنین استفاده از تجارب ، تخصص ،وتعصب همکاران بازنشسته بتوانیم در جهت ایجادانگیزه در سازمان و بهبود وتوسعه ارائه خدمات مخابراتی وارتباطی به جامعه گام های موثرتری برداشت

 

 
  روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1476
    تاريخ خبر 1398/01/24
 
 

تصاوير خبر