فعالیت های پیشگیری شیوع ویروس کرونا
 
فعالیتهای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در مخابرات منطقه بوشهر با جدیت انجام میگردد
به گزارش دبیر کمیته پیشگیری شیوع ویروس کرونا مخابرات منطقه بوشهر، به منظور حفظ سلامت همکاران و مراجعین به ساختمانهای اداری و فنی مخابرات درسطح استان اقدامات زیر توسط اعضای کمیته مربوطه بطور مستمر درحال انجام می باشد:
 • کنترل و تب سنجی همکاران ، مشتریان و مراجعین در بدو ورود به ساختمانها
 • توزیع اقلام بهداشتی وضد عفونی در تمامی ساختمانها جهت استفاده همکاران بصورت مستمر
 • ضد عفونی و گند زدایی مستمر ساختمانها و سطوح
 • انجام ضد عفونی دستهای مراجعین در بدو ورود
 • مکاتبه و پیگیری با دانشگاه  علوم پزشکی به منظور اخذ اقلام بهداشتی وضد عفونی و توزیع در سطح ادارات منطقه
 • کنترل تب سنجی افراد و ضد عفونی تمامی محموله های ورودی به انبار مرکزی استان
 • تعطیلی سرویس دهی آبدارخانه های ساختمان ها  و تاکید به پرسنل مربوطه جهت ضدعفونی مستمرفضای کار ادارات
 • کنترل و ضد عفونی ویژه تمامی سالنهای پاسخگویی و محدود کردن زمان پاسخگویی حضوری و اعلام شماره ویژه جهت پاسخگویی غیر حضوری ، به غیر از شماره های قبلی سرویسهای غیرحضوری مخابرات منطقه
 • ایجاد میز خدمت در مبادی ورودی، جهت پیشگیری از تردد غیر ضروری ارباب رجوع
 •  ایجاد زیر ساختها وانجام دور کاری جهت تعداد زیادی از همکاران جهت پیشگیری حضور غیر ضرروی همکاران در محل کار
 • اطلاع رسانی از طریق بیل بورد و پورتال های در اختیار جهت هشدارهای بهداشتی و شماره تماسهای غیر حضوری
 • ضد عفونی و گند زدایی تمامی خودروهای واحد نقلیه قبل و بعد از سوار شدن افراد بصورت مستمر

 
  روابط عمومی مخابرات منطقه بوشهر منبع خبر
    كد خبر 1698
    تاريخ خبر 1398/12/27
 
 

تصاوير خبر