تاریخچه شرکت مخابرات استان بوشهر

تصویر: ساختمان ماکروویو بوشهر - چهارراه ولی عصر - روبروی صدا و سیما

تاريخچه مخابرات در استان بوشهر به بيش از يک قرن مي رسد ، يعني به اواخر سلسله قاجاريه بر مي گردد . زماني که نيرو هاي استعمار گر انگليسي در بوشهر اسکان داشتند و به دليل نياز ارتباطي ، خطوط تلگراف و کابل از بوشهر تا دستک بهمني (حومه شهر ) و از انجا تا بمبئي در هندوستان برقرار نمودند و بدين ترتيب از بمبئي تا لندن ارتباط برقرار مي کردند خطوط اين کابل از طريق دريا با طي مسير هايي به بمبئي وصل بوده است که قسمت کوچکي از کابل مذکور چند سال پيش يعني قبل از انقلاب از دريا بيرون کشيده شد . خط تلگرافي که براي برقراري ارتباط با تهران کشيده شده بود از مسير برازجان ، کازرون، شيراز ، اصفهان مي گذشت در ان زمان محل نصب دکلهاي بيسيم در منطقه بهمني ، حدود 10 کيلومتري بوشهر فعلي بوده است که توسط افراد انگليسي نگهداري و اداره مي شد . مرکز قبول تلگراف در مرکز شهر بوشهر بوده و روزانه طي دو مرحله (صبح و عصر) توسط دو نفر امر بر (نامه رسان ) در ساعات معيني در محدوده 5 کيلومتري بهمني و مرکز شهر منطقه اي که امروزه بي سيم ناميده مي شود ، تلگراف مبادله مي گرديد . اين محل تا پايان جنگ جهاني دوم و خروج استعمار گران انگليسي ادامه داشت و پس از آن نيز کليه تلگراف ها جهت مخابره به بي سيم فعلي فرستاده مي شد . مدتي بعد در ضلع جنوبي دبيرستان سعادت بوشهر مرکز 51 شماره اي مغناطيسي نصب و مشغول بکار گرديد و تغذيه نيروي دستگاه مذکور و همچنين ديگر دستگاهها نظير : بيسيم ، مورس از طريق يک ديزل ژنراتور که در منطقه بيسيم واقع بود صورت مي گرفت و آب مقطر مورد نياز در محل بيسيم و از محل حوضچه آبي که در آن ساخته بودند تهيه مي گرديد که تا چندي قبل آثار ان در محوطه انبار مخابرات مشهود بود . شبکه اين مرکز 50 شماره اي فاقد کابل زميني بود و سيم کشي ها را با استفاده از تير هاي چوبي در سطح شهر انجام داده بودند . در سال 1325 هجري شمسي محل تلفن خانه به نزديک شهرداري قديم واقع در ساحل شمالي بوشهر در کنار دريا منتقل گرديد و با 200 شماره به فعاليت خود ادامه داد . قابل ذکر است که در ان زمان تلفن خانه زير نظر شرکت سهامي تلفن و توسط مديريت اداره تلفن شيراز فعاليت مي نمود و همه مکانهاي مورد اشاره اجاره اي بود تا اينکه در سال 1338 هجري شمسي محلي را کنار بيمارستان فاطمه زهرا که تا 20 سال پيش تعاوني کارکنان مخابرات بود و اکنون ساختمان کلينيک علي اصغر است خريداري شد و بعنوان تلفن خانه با 400 شماره و با کابل کشي زميني فعاليت خود را دنبال کرد . در این زمان فقط شهر بوشهر دارای تلفن مغناطیسی بود و در چند بخش آن روز استان دستگاه مورس مورد استفاده قرار می گرفت چند سال بعد از آن تاریخ ، منطقه بیسیم تبدیل به مرکز تقویت کننده و واسطه تلگراف های نقاط تابعه استان گردید و مبادله تلگراف ها در محلی در ضلع شمالی اداره دارائی قدیم جنوب شهر داری آن زمان که دستگاه تله تایپ نیز در سال 1346 ه . ش بین بوشهر – شیراز – اصفهان و تهران در آنجا نصب گردید ، صورت می گرفت . در سال 1349 هـ . ش ساختمانی از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن در محل مایکرو ویو فعلی بنا گردید که تلگراف ها توسط دستگاه تله تایپ از طریق بوشهر – شیراز و تهران در آن ساختمان به کلیه استانهای کشور مخابره می گردید و نقاط تابعه استان همچنان توسط دستگاههای مورس و بیسیم زیر پوشش قرار داشتند . در سال 1350 هـ . ش که مقدمات تشکیل شرکت مخابرات فراهم گردید ساختمان اولین مرکز تلفن خودکار در مکانی که هم اکنون بنام مجتمع شهید قندی نام دارد احداث گردید و در پایان سال 1352 با نصب 2000 شماره تلفن ، تلفنهای شهر بوشهر از مغناطیسی به خودکار تبدیل و مورد بهره برداری قرار گرفت . در آن زمان تنها سه شهر برازجان – گناوه – دیلم که قبلاً بصورت بخش بودند دارای مرکز تلفن مغناطیسی بودند و بقیه نقاط تابعه استان بوسیله مورس و بی سیم با مراکز تلفن مبادله تلگراف داشتند . با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری زعیم عالی قدر حضرت امام خمینی (ره) دگرگونی عظیمی در سیستمهای مخابراتی صورت گرفت و رشد چشمگیری در توسعه ارتباطات حاصل شده است .