ارسال مدارك اوليه شركت در مناقصه ها ،مزايده ها و فراخوان هاي شركت مخابرات استان بوشهر

1398/02/06 تاريخ امروز:
براي فعال شدن اين فرم ابتدا بايد با نام كاربري خود وارد شويد
ورود اعضاء
عضويت
نوع آگهي:
عنوان:
نام شركت:
شماره تماس:
شماره فيش بانكي:
تصوير فيش بانكي حداكثر 300 كيلوبايت تصوير فيش بانكي:
توضيحات: